Beste lezers en kijkers.        

 

Als u naar mijn agenda kijkt is het altijd wel op zaterdag dat ik ergens speel. Maar dat betekent namelijk dat ik ergens zomaar een paar uurtjes kerkorgel speel. Deze avonden zijn niet publiek toegankelijk.

Mijn samenzangavonden zijn dat uiteraard wel. Daar kunt u of jij gewoon aanwezig zijn.

 Viert u een bruiloft en bent u op zoek naar een organist? Neemt u dan even contact met mij op. Voor mijn contactgegevens kunt u een kijkje nemen bij het contactvenster! ^

Evangelisch Lutherse kerk Den Haag

Donderdag 18 oktober 2018

Cd Opname

Och mocht ik in die heilige gebouwen(1)

Grote of Eusebiuskerk te Arnhem

Zaterdag 20 oktober 2018

Orgelimprovisatie's 

Willem-Jan van Stijn: orgel

Welkom!!

Grote of St. Maartenskerk te Zaltbommel

Maandag 31 december 2018

Orgelkoraal + Orgelimprovisatie

Willem-Jan van Stijn: orgel