Beste lezers en kijkers.        

 

Als u naar mijn agenda kijkt is het altijd wel op zaterdag dat ik ergens speel. Maar dat betekent namelijk dat ik ergens zomaar een paar uurtjes kerkorgel speel. Deze avonden zijn niet publiek toegankelijk.

Mijn samenzangavonden zijn dat uiteraard wel. Daar kunt u of jij gewoon aanwezig zijn.

 Viert u een bruiloft en bent u op zoek naar een organist? Neemt u dan even contact met mij op. Voor mijn contactgegevens kunt u een kijkje nemen bij het contactvenster! ^

Montagehal Van Den Heuvel te Dordrecht

Orgel voor de Hersteld Hervormde kerk te Lunteren

Zaterdag 15 Juni 2019

1. Orgelimprovisatie Psalm 75 vers 1

2. Orgelkoraal Psalm 79 vers 4

 

Welkom !!!!

Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam

Vrijdagavond 12 juli 2019

Allen welkom vanaf: 20:30

Orgelimprovisatie's over:

1.Orgelimprovisatie Psalm 75 vers 1

2.Orgelkoraal Psalm 54 vers 1 en 2

3.Orgelfantasie Ere zij God aan onze vader

 

Welkom !!!!

Boven of St. Nicolaaskerk te Kampen

Vrijdagavond 20 september 2019

 

Orgelkoraal + Orgelimprovisatie